งานวิจัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานวิจัยสิ่งแวดล้อมเชิงฟิสิกส์

(Physical Environmental Research Group; PERG)

กลุ่มงานวิจัยสิ่งแวดล้อมเชิงฟิสิกส์

 • โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ ผศ.ดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล และ ดร.ธัญภัสสร์ ทองเย็น

  305.1 KB

กลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศ

(Eco-Science Community Research Group; ESCRG)

กลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศ

 • Nature of Solar Radiation as Encouraged to Produce an Increment of Dissolved Oxygen and Hydrogen Peroxide in Oxidation Ponds for Community Wastewater Treatment at H.M.The King’s LERD Project Site in Phetchaburi Province, Thailand Thanit Pattamapitoon and Kasem Chunkao

  3.83 MB

 • Correlation of Rhizobacterium in Canna indica Linn. effect to Municipal Wastewater Treatment อรอนงค์ ผิวนิล ปราโมทย์ ศิริโรจน์ ธนิศร์ ปัทมพิฑูร

  138.92 KB

 • Correlations of solar radiation to dissolved oxygen and hydrogen peroxidein lagoon treatment system of The Royal Initiated Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project ธนิศร์ ปัทมพิฑูร เกษม จันทร์แก้ว พรรณี พักคง

  483.97 KB

 • Correlations of dissolved oxygen and hydrogen peroxide concentration to the amount of coliform bacteria and Escherichia coli in oxidation ponds of The King's Royally Initiated Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project ธนิศร์ ปัทมพิฑูร เกษม จันทร์แก้ว ปราโมทย์ ศิริโรจน์

  469.57 KB

 • Applicable VFCW Technology in Parallel with Biochar-Mixed Soils for Treating Formaldehyde in Ethylene Glycol Factory Wastewater Watcharapong Wararam
  Kasem Chunkao
  Onanong Phewnil
  Nipon Tangkananuruk
  Kanita Tangkananuruk
  Thanit Pattamapitoon
  Chatri Nimpee

  n/a

 • HDPE Pipeline Length for Conditioning Anaerobic Process to Decrease BOD in Municipal Wastewater Thanawat Jinjaruk
  Kasem Chunkao
  Kobkiat Pongput
  Charintip Choeihom
  Thanit Pattamapitoon
  Watcharapong Wararam
  Siwanat Thaipakdee
  Manlika Srichomphu and Parkin Maskulrath

  1.32 MB

 • HDPE Pipeline Length for Conditioning Anaerobic Process to Decrease BOD in Municipal Wastewater Thanawat Jinjaruk
  Kasem Chunkao
  Kobkiat Pongput
  Charintip Choeihom
  Thanit Pattamapitoon
  Watcharapong Wararam
  Siwanat Thaipakdee
  Manlika Srichomphu and Parkin Maskulrath

  1.32 MB

 • The Study on Using Chlorine Sanitization and Wastewater Characteristic of Fish Landing Site: Maeklong Fishery Cooperative Fish Market at Samut Songkram Province.  Srinakharinwirot Science Journal.  33 (1): 59-72.
  Charoensuntisuk N.
  K. Chunkao
  O. Phewnil and T. Pattamapitoon

  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • King Bhumibol’s Royally Initiative Nature-by-Nature Process for Activating Digestion Period in Municipal Garbage Composting,  The 33rd International Conference on Solid Waste Technology and Management, 10-14 March 2018, Annapolis, MD, USA.
  Chunkao K.
  T. Pattamapitoon
  C. Chanthasoon
  S. Bualert
  A. Taychitkunanon
  N. Vongsawan and S. Mokatip

  ข้อมูลเพิ่มเติม