อาจารย์ประจำภาควิชาดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร

การศึกษา
    ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
    ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
    ปริญญาเอก: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
   
- Environmental microbiology
    - Oxidation pond technology
    - Constructed wetland treatment 


ที่อยู่ติดต่อ   ชั้น 3 ห้อง 312 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะสิ่งแวดล้อม


อีเมลล์  thanitku58@gmail.com, ectnp@ku.ac.th

โทรศัพท์  
 0-80455-4242

Line ID 1loveku

Contact : 0-2579-3878 ต่อ 312

thanitku58@gmail.com, ectnp@ku.ac.th

บทความงานวิจัย

ดาวน์โหลด

 • Nature of Solar Radiation as Encouraged to Produce an Increment of Dissolved Oxygen and Hydrogen Peroxide in Oxidation Ponds for Community Wastewater Treatment at H.M.The King’s LERD Project Site in Phetchaburi Province, ThailandThanit Pattamapitoon and Kasem Chunkao

  3.83 MB

 • Correlations of solar radiation to dissolved oxygen and hydrogen peroxidein lagoon treatment system of The Royal Initiated Laem Phak Bia Environmental Research and Development Projectธนิศร์ ปัทมพิฑูร เกษม จันทร์แก้ว พรรณี พักคง

  483.97 KB

 • HDPE Pipeline Length for Conditioning Anaerobic Process to Decrease BOD in Municipal WastewaterThanawat Jinjaruk , Kasem Chunkao, Kobkiat Pongput, Charintip Choeihom, Thanit Pattamapitoon, Watcharapong Wararam, Siwanat Thaipakdee, Manlika Srichomphu and Parkin Maskulrath

  1.32 MB

 • The Study on Using Chlorine Sanitization and Wastewater Characteristic of Fish Landing Site: Maeklong Fishery Cooperative Fish Market at Samut Songkram Province.  Srinakharinwirot Science Journal.  33 (1): 59-72.
  Charoensuntisuk N., K. Chunkao, O. Phewnil and T. Pattamapitoon

 • King Bhumibol’s Royally Initiative Nature-by-Nature Process for Activating Digestion Period in Municipal Garbage Composting,  The 33rd International Conference on Solid Waste Technology and Management, 10-14 March 2018, Annapolis, MD, USA.
  Chunkao K., T. Pattamapitoon, C. Chanthasoon, S. Bualert, A. Taychitkunanon, N. Vongsawan and S. Mokatip

บริการวิชาการ

()

โครงการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตปลาส้มตามแนวพระราชดำริ จ.พะเยา


ข้อมูลเพิ่มเติม