อาจารย์ประจำภาควิชาผศ.ดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์

การศึกษา

    ปริญญาตรี: 
B.Sc. (Agricultural Science) Tokyo University of Agriculture and Technology 
     ปริญญาโท: M.Sc. (Urban and Regional Planning) University of Tsukuba 
                     : M.Sc. (Environmental Science) University of Tsukuba
     
ปริญญาเอก: Ph.D. (Urban and Environmental Systems) University of Tsukuba
 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  
การจัดการสิ่งแวดล้อม
   การประเมินค่าสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์
   เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม 
   เทคโนโลยีสะอาด 

 

ที่อยู่ติดต่อ

    
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 คณะสิ่งแวดล้อม

อีเมลล์

   
 
 fscijkm@ku.ac.th    

โทรศัพท์

     -


Line ID: -

Contact : 0-2579-3877 #415

fscijkm@ku.ac.th

บทความงานวิจัย

ดาวน์โหลด

  • PublicationsAssist. Prof. Dr. Jukkit Mahujchariyawong

    87.81 KB

  • BSc projects' supervisionAssist. Prof. Dr. Jukkit Mahujchariyawong

    186.66 KB