ผู้ทรงคุณวุฒิประจำภาควิชาศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว

การศึกษา

     ปริญญาตรี: 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)
     ปริญญาโท: Master of Science (Watershed Management) 
     
ปริญญาเอก: Doctor of Philosophy (Forest Hydrology) สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

    wink 
การจัดการลุ่มน้ำ
    laugh  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
    angel  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
    smiley  การจัดการสิ่งแวดล้อม
    cheeky  สิ่งแวดล้อมศึกษา

ที่อยู่ติดต่อ

   
-

อีเมลล์

   
 -

โทรศัพท์


     -

Line ID: -

บทความงานวิจัย

ดาวน์โหลด

  • Correlations of dissolved oxygen and hydrogen peroxide concentration to the amount of coliform bacteria and Escherichia coli in oxidation ponds of The King's Royally Initiated Laem Phak Bia Environmental Research and Development Projectธนิศร์ ปัทมพิฑูร เกษม จันทร์แก้ว ปราโมทย์ ศิริโรจน์

    469.57 KB

  • HDPE Pipeline Length for Conditioning Anaerobic Process to Decrease BOD in Municipal WastewaterThanawat Jinjaruk, Kasem Chunkao, Kobkiat Pongput, Charintip Choeihom, Thanit Pattamapitoon, Watcharapong Wararam, Siwanat Thaipakdee, Manlika Srichomphu and Parkin Maskulrath

    1.32 MB