คณะผู้บริหาร

คณบดีผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ

ตำแหน่ง

    
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม
    หัวหน้าโครงการติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย

ที่อยู่ติดต่อ

     
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Contact : 0-2579-2945-46

บทความงานวิจัย

ดาวน์โหลด

 • โครงการประเทศไทยไร้หมอกควันผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ ผศ.ดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล และ ดร.ธัญภัสสร์ ทองเย็น

  305.1 KB

 • ที่ตั้งที่เหมาะสมของแหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศในพื้นที่ภูมิประเทศที่สลับซับซ้อนThe Appropriated Location of Air Pollution Source in a Complex Terrain

  148.3 KB

 • การประยุกต์ใช้ยานไร้คนขับเพื่อวิเคราะห์ฝุ่นละอองขนาดเล็กบนชั้นบรรยากาศพื้นผิว
  Application of Unmanned Aerial Vehicle for Particulate Matter Analysis on Surface Boundary Layer
  ดรณ์ เอี่ยมผา และสุรัตน์ บัวเลิศ

  147.26 KB