คณะผู้บริหาร

คณบดีผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ

หัวหน้าโครงการติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย

ที่อยู่ติดต่อ: โครงการติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย