ข่าวประกาศ

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  เจ้าภาพจัดงาน The 10th WEEC 2019 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤศจิก...

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์  บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม...เป็นตัวแทนประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน The 10th WEEC 2019...

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 19 ก.ย. 60
  • 15:02
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  The 24th International Conference on Aerosol Science & Technology 2017

  อาจารย์ ดร.ธัญภัสสร์  ทองเย็น นำทีมคณะนักวิจัย โครงการติดตามลักษณะอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน และมลสารทางอากาศสำหรับประเทศ...

  อ่านต่อ

  • By KUTOWER
  • 13 ก.ย. 60
  • 15:17
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะ

  วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นำโดย ผศ.ดร. สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ดร.กิตติชัย ดวงมาลย์ และดร. ธัญภัสสร์ ทองเย็น พร้อมด้วยคณะนักวิ...

  อ่านต่อ

  • By KUTOWER
  • 16 ส.ค. 60
  • 16:59
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมบันทึกเทปรายการ "I - Style Science ฉลาดคิด วิทย์รอบตัว"

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณสิ่งแวดล้อมหมายลัยเกษตรศาสตร/หัวหน้าโครงการติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน เ...

  อ่านต่อ

  • By KUTOWER
  • 10 ส.ค. 60
  • 11:26
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ "Fish Invasion: Process, Mechanisms and Consequence...

  ขอเชิญร่วมสัมนา และปฏิบัติการ เรื่อง "Fish Invasion: Process, Mechanisms and Consequences"และ "Life History Traits of Fi...

  อ่านต่อ

  • By Techno&Mana
  • 4 เม.ย. 60
  • 17:15
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

  คณะสิ่งแวดล้อมจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อชิงเงินรางวัลและใบประกาศเกีรติคุณ คณะสิ่งแวดล...

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 13 มี.ค. 60
  • 23:16