ข่าวประกาศ

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ภาควิชาเทคโนฯ เพื่ออาจารย์ นิสิต และบุคคลอื่นๆ

  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ภาควิชาเทคโนฯ เพื...

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 16 ก.ค. 63
  • 10:37
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทัศนะของคณบดี คณะสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2563

  ทัศนะของคณบดี คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.  สุรัตน์  บัวเลิศ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2563
  ...

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 6 มิ.ย. 63
  • 21:06
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ​คณะสิ่งแวดล้อม สนับสนุนทุนช่วยเหลือ นิสิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19

  ​คณะสิ่งแวดล้อม สนับสนุนทุนช่วยเหลือ นิสิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19
  จำนวน 2,155,500 บาท ให้นิสิตนำหลักฐานเข้าติดต่อที...

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 5 พ.ค. 63
  • 11:08
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ​​แนวทางการปฏิบัติงานในคณะสิ่งแวดล้อม ช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙

  แนวทางการปฏิบัติงานในคณะสิ่งแวดล้อม ช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙
  สำหรับ เจ้าหน้าที่/บุคลากร นิสิตที่มีความจำเป็นในการทำวิจัย

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 2 พ.ค. 63
  • 15:06
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ​สมัคร “ติวเข้ม!! ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ”

  “ติวเข้ม!! ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ” สมัคร (คลิก)

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 24 เม.ย. 62
  • 14:00
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  update ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ KU tower

  update 10 Jan 2019 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ KU tower

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 10 ม.ค. 62
  • 11:06
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอเชิญศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคลากร เข้าร่วมงานมุทิตาจิตคณาจารย์อวุโสของภาควิชาฯ

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม) ขอเชิญศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคลากร เข้าร่วมงานมุทิตาจิตคณาจารย์อวุโสของภาควิช...

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 2 ก.ย. 61
  • 23:44
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ​ด่วน!! ติวเข้ม..หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ

  ด่วน!! ติวเข้ม..หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 10 ก.ค. 61
  • 12:49
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท (รอบที่ 1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

       รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท (รอบที่ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตา...

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 13 มี.ค. 61
  • 11:35
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  เข้าร่วมบรรยาย “แบบจำลองคุณภาพอากาศและเสียง” ณ โรงแรมเมืองแทง สปป.ลาว

  ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะนักวิจัย ได้รับเชิญจากสำหรับสถาบันค้นคว้าทรัพยากรธรรมชาติ และส...

  อ่านต่อ

  • By KUTOWER
  • 31 ต.ค. 60
  • 19:50