ข่าวประกาศ

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ศูนย์ฉีดวัคซีน covid-19 ภาคสนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  คณาจารย์ บุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมฉีดวัคซีน covid-19 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 30 พ.ค. 64
  • 20:22
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงติดตามงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวด...

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 21 พ.ค. 64
  • 22:37
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  คณะสิ่งแวดล้อมเปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท - เอก

  คณะสิ่งแวดล้อมเปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท-เอก ตลอดปีการศึกษา

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 23 เม.ย. 64
  • 17:01
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข้อปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อทราบผลตรวจ “ติดโควิด 19”

  ข้อปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อทราบผลตรวจ “ติดโควิด 19”

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 22 เม.ย. 64
  • 18:47
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  เราเป็นผู้ต้องสงสัยติดเชื้อโควิดหรือไม่?

  เราติดเชื้อโควิดหรือไม่ให้สังเกตอาการที่สงสัย ร่วมกันปัจจัยเสี่ยงดังนี้

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 22 เม.ย. 64
  • 18:34
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ภาควิชาเทคโนฯ เพื่ออาจารย์ นิสิต และบุคคลอื่นๆ

  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ภาควิชาเทคโนฯ เพื...

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 16 ก.ค. 63
  • 10:37
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทัศนะของคณบดี คณะสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2563

  ทัศนะของคณบดี คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.  สุรัตน์  บัวเลิศ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2563
  ...

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 6 มิ.ย. 63
  • 21:06
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ​คณะสิ่งแวดล้อม สนับสนุนทุนช่วยเหลือ นิสิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19

  ​คณะสิ่งแวดล้อม สนับสนุนทุนช่วยเหลือ นิสิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19
  จำนวน 2,155,500 บาท ให้นิสิตนำหลักฐานเข้าติดต่อที...

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 5 พ.ค. 63
  • 11:08
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ​​แนวทางการปฏิบัติงานในคณะสิ่งแวดล้อม ช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙

  แนวทางการปฏิบัติงานในคณะสิ่งแวดล้อม ช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙
  สำหรับ เจ้าหน้าที่/บุคลากร นิสิตที่มีความจำเป็นในการทำวิจัย

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 2 พ.ค. 63
  • 15:06
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ​สมัคร “ติวเข้ม!! ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ”

  “ติวเข้ม!! ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ” สมัคร (คลิก)

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 24 เม.ย. 62
  • 14:00