ข่าวประกาศ

 • ข่าวสารงานวิจัย

  โครงการศึกษาอิทธิพลของมลสารทางอากาศต่อลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน : ป่าในกรุง

  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ สังคม ให้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของประชากร ส่งผลต่อการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิ...

  อ่านต่อ

  • By KUTOWER
  • 31 ก.ค. 60
  • 22:32
 • ข่าวสารงานวิจัย

  โครงการศึกษาอิทธิพลของมลสารทางอากาศต่อลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน

   ปัญหามลพิษจากหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือตอนบน จัดเป็นปัญหามลพิษทางอากาศที...

  อ่านต่อ

  • By KUTOWER
  • 31 ก.ค. 60
  • 16:21
 • ข่าวสารงานวิจัย

  โครงการวิจัยภายใต้โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand)

  ภาคเหนือของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศอย่างต่อเนื่องทุกปีทั้งผลกระทบ โดยตรงที่มีต่อสุขภาพของ...

  อ่านต่อ

  • By KUTOWER
  • 30 พ.ค. 60
  • 18:40