ข่าวประกาศ

 • ข่าวกิจกรรมคณะ

  เดือนกรกฏาคม 2561 - ระดับความเข้มข้นของมลสารทางอากาศตามระดับความสูง (KU Tower)

  การเปลี่ยนแปลงระดับความเข้มข้นของ SO2 NO2 PM2.5 และ Oตามระดับควา...

  อ่านต่อ

  • By KUTOWER
  • 7 ส.ค. 61
  • 19:00
 • ข่าวกิจกรรมคณะ

  เดือนมิถุนายน 2561 - ระดับความเข้มข้นของมลสารทางอากาศตามระดับความสูง (KU Tower)

  การเปลี่ยนแปลงระดับความเข้มข้นของ SO2 NO2 PM2.5 และ Oตามระดับควา...

  อ่านต่อ

  • By KUTOWER
  • 20 ก.ค. 61
  • 15:36
 • ข่าวกิจกรรมคณะ

  เดือนพฤษภาคม 2561 - ระดับความเข้มข้นของมลสารทางอากาศตามระดับความสูง (KU Tower)

  การเปลี่ยนแปลงระดับความเข้มข้นของ SO2 NO2 PM2.5 และ Oตามระดับควา...

  อ่านต่อ

  • By KUTOWER
  • 25 มิ.ย. 61
  • 10:07
 • ข่าวกิจกรรมคณะ

  สัมมนาวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

  สัมมนาวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 22 พ.ค. 61
  • 15:20
 • ข่าวกิจกรรมคณะ

  คณะสิ่งแวดล้อมจัดงาน "40 ปี สิ่งแวดล้อม มก."

  คณะสิ่งแวดล้อม จัดงาน "40ปี สิ่งแวดล้อม มก. ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00-22.00น. โดยในงานจ...

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 29 พ.ค. 60
  • 22:59
 • ข่าวกิจกรรมคณะ

  การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Chinese Academy of Fishery Sciences สาธารณรัฐประชาชน...

  ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ รศ.ดร. ตุลวิทย์ สถาปนจารุ และผศ.ดร. รัฐชา ชัยชนะ ผู้แทนจากภาควิชาเทคโนโลยี  และการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแ...

  อ่านต่อ

  • By Techno&Mana
  • 8 พ.ค. 60
  • 02:04
 • ข่าวกิจกรรมคณะ

  คณะสิ่งแวดล้อมร่วมจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์คณะในงานมหกรรมทีวีรักษ์โลก TV360

  คณะสิ่งแวดล้อมร่วมจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์คณะในงานมหกรรมทีวีรักษ์โลก TV360 ณ อิมแพคเมืองทองธานี Hall 3

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 13 มี.ค. 60
  • 23:40
 • ข่าวกิจกรรมคณะ

  คณะสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

  คณะสิ่งแวดล้อมและโครงกา...

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 13 มี.ค. 60
  • 23:34