ข่าวประกาศ

 • ข่าวประกวดราคา/สอบราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส3 (เม.ย.- มิ.ย.63)

  ประจำไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.63)ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 20 ส.ค. 63
  • 08:30
 • ข่าวประกวดราคา/สอบราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส2 (ม.ค.- มี.ค.63)

  ประจำไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 63)ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 20 ส.ค. 63
  • 08:20
 • ข่าวประกวดราคา/สอบราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกลั่นวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน จำนวน 1 เครื...

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเคร...

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 18 มี.ค. 63
  • 18:25
 • ข่าวประกวดราคา/สอบราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยตัวอย่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเท...

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยตัวอย่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 2 มี.ค. 63
  • 15:43
 • ข่าวประกวดราคา/สอบราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกวดราคาซื้อเครื่องกลั่นวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร...

  คณะสิ่งแวดล้อม มี...

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 18 ก.พ. 63
  • 09:37
 • ข่าวประกวดราคา/สอบราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

  กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการประกวดราคาซื้อเครื่องกลั่นวิเคราะห์ป...

  กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการประ...

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 12 ก.พ. 63
  • 14:13

 • ข่าวประกวดราคา/สอบราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยตัวอย่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง

  ประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยตัวอย่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 7 ก.พ. 63
  • 15:44
 • ข่าวประกวดราคา/สอบราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นห...

  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญข...

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 4 ก.พ. 63
  • 15:21
 • ข่าวประกวดราคา/สอบราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นห...

  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญข...

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 4 ก.พ. 63
  • 15:20
 • ข่าวประกวดราคา/สอบราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นห...

  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญข...

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 4 ก.พ. 63
  • 15:18