ข่าวประกาศ

 • ข่าวประกวดราคา/สอบราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควัน ไอสารเคมีฯ จำนวน 1 ชุด

  คณะสิ่งแวดล้อม ขอ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควัน ไอสารเคมี พร้อมชุดกำจัดไอสารเคมี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็ค...

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 19 ธ.ค. 61
  • 14:51
 • ข่าวประกวดราคา/สอบราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบเพาะเชื้อชนิดไม่ใช้อากาศ จำนวน 1 ตู้

  ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบเพาะเชื้อชนิดไม่ใช้อากาศ จำนวน 1 ตู้

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 29 พ.ย. 61
  • 16:08
 • ข่าวประกวดราคา/สอบราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้ดูดควันไอสารเคมี พร้อมชุดกำจัดไอสารเคมี จำนวน 1 ชุด

  คณะสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้ดูดควันไอสารเคมี พร้อมชุดกำจัดไอสารเคมี จำนวน 1  ชุด 

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 26 พ.ย. 61
  • 13:39
 • ข่าวประกวดราคา/สอบราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม ประกวดราคาซื้อตู้อบเพาะเชื้อชนิดไม่ใช้อากาศ จำนวน 1 ตู้

  คณะสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตู้อบเพาะเชื้อชนิดไม่ใช้อากาศ จำนวน 1 ตู้

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 14 พ.ย. 61
  • 11:07
 • ข่าวประกวดราคา/สอบราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 2 รายการ

  ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต...

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 12 ต.ค. 61
  • 16:13
 • ข่าวประกวดราคา/สอบราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ

  ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต...

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 12 ต.ค. 61
  • 16:07
 • ข่าวประกวดราคา/สอบราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศผลการจัดซื้อ จำนวน 2 รายการ

  ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่
  1.ผลการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา
  2.ผลการจัดซื้...

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 12 ต.ค. 61
  • 15:49
 • ข่าวประกวดราคา/สอบราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องวัดกระแสน้ำในทะเล จำนวน 1 รายการ

  ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดกระแสน้ำในทะเล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b...

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 1 ธ.ค. 60
  • 14:54
 • ข่าวประกวดราคา/สอบราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

  สอบราคา เครื่องวัดกระแสน้ำในทะเล จำนวน 1 ชุด

  คณะสิ่งแวดล้อมประกาศ สอบราคาซื้อ เครื่องวัดกระแสน้ำในทะเล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
  กำหนดยื่นซองสอบราคา ใน...

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 24 ส.ค. 60
  • 13:49