ประชาสัมพันธ์

​สมัคร “ติวเข้ม!! ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ”

24 เม.ย. 2562 | By Admin | 14:00

“ติวเข้ม!! ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ” สมัคร (คลิก)

update ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ KU tower

10 ม.ค. 2562 | By Admin | 11:06

update 10 Jan 2019 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ KU tower

ขอเชิญศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคลากร เข้าร่วมงานมุทิตาจิตคณาจารย์อวุโสของภาควิชาฯ

2 ก.ย. 2561 | By Admin | 23:44

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม) ขอเชิญศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคลากร เข้าร่วมงานมุทิตาจิตคณาจารย์อวุโสของภาควิชาฯ และร่วมทำบุญอาคาร ณ อาคารวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม ในวันพุธที่ 12 ก.ย. 61 โดยงานจะเริ่มตั้งแต่ 08.00 -13.00 น.

​ด่วน!! ติวเข้ม..หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ

10 ก.ค. 2561 | By Admin | 12:49

ด่วน!! ติวเข้ม..หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท (รอบที่ 1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

13 มี.ค. 2561 | By Admin | 11:35

     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท (รอบที่ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตามที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้ (เอกสารแนบ)
     ให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มาสอบสัมภาษณ์วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง 304/303 ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อม

เข้าร่วมบรรยาย “แบบจำลองคุณภาพอากาศและเสียง” ณ โรงแรมเมืองแทง สปป.ลาว

31 ต.ค. 2560 | By KUTOWER | 19:50

ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะนักวิจัย ได้รับเชิญจากสำหรับสถาบันค้นคว้าทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว ในฐานะ Air and Noise Quality Modelling Expert 

เจ้าภาพจัดงาน The 10th WEEC 2019 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2019

19 ก.ย. 2560 | By Admin | 15:02

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์  บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม...เป็นตัวแทนประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน The 10th WEEC 2019, Bangkok, Thailand

The 24th International Conference on Aerosol Science & Technology 2017

13 ก.ย. 2560 | By KUTOWER | 15:17

อาจารย์ ดร.ธัญภัสสร์  ทองเย็น นำทีมคณะนักวิจัย โครงการติดตามลักษณะอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน และมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยลัยเกษตร์ศาสตร์ นำเสนอผลงานวิชาการในงาน 

ความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะ

16 ส.ค. 2560 | By KUTOWER | 16:59

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นำโดย ผศ.ดร. สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ดร.กิตติชัย ดวงมาลย์ และดร. ธัญภัสสร์ ทองเย็น พร้อมด้วยคณะนักวิจัยโครงการติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน และมลสารทางอากาศ

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมบันทึกเทปรายการ "I - Style Science ฉลาดคิด วิทย์รอบตัว"

10 ส.ค. 2560 | By KUTOWER | 11:26

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณสิ่งแวดล้อมหมายลัยเกษตรศาสตร/หัวหน้าโครงการติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน เข้าร่วมบันทึกเทปรายการ "I - Style Science ฉลาดคิด วิทย์รอบตัว"