ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมบรรยาย “แบบจำลองคุณภาพอากาศและเสียง” ณ โรงแรมเมืองแทง สปป.ลาว

      ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะนักวิจัย ได้รับเชิญจากสถาบันค้นคว้าทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว ในฐานะ Air and Noise Quality Modelling Expert บรรยายในงาน “แบบจำลองคุณภาพอากาศและเสียง” ณ โรงแรมเมืองแทง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. – 3 พ.ย. 2017
 
ຊຸດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ແບບຈຳລອງ ຄຸນນະພາບອາກາດ ແລະ ສຽງ
ວັນທີ່ 30 ຕຸລາ - 3 ພະຈິກ 2017 ທີ່ໂຮງແຮມ ເມືອງແທງ
ຈັດໂດຍ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ
ພາຍໃຕ້ ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຂະແໜງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນການຕິດຕາມວິໄຈຄຸນນະພາບອາກາດແລະສຽງ ແລະ ການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂນຊີທີ່ເໝາະສົມ ໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ສຳລັບ SEMs (PICE-LENSO16)
ສະໜັບສະໜຸນ ໂດຍ ທະນາຄານໂລກ ໂດຍຜ່ານກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
 
ชุดฝึกอบรมเกี่ยวกับแบบจำลองคุณภาพอากาศและเสียง
วันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2017 ที่โรงแรมเมืองแทง
จัดโดย สถาบัน ค้นคว้าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภายใต้ โครงการ สร้างความเข้มแข็ง สาขา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการติดตามวิจัยคุณภาพอากาศและเสียง
และการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิผล และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการคุ้มครองของเสีย สำหรับ SEMs (PICE-LENSO16)
สนับสนุนโดย ธนาคารโลก โดยผ่านกองทุนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  • By KUTOWER
  • 31 ต.ค. 2560
  • 19:50