ข่าวประกาศ

ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะสิ่งแวดล้อมจัดงาน "40 ปี สิ่งแวดล้อม มก."

คณะสิ่งแวดล้อม จัดงาน "40ปี สิ่งแวดล้อม มก. ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00-22.00น. โดยในงานจะมีการแสดงผลงานวิชาการของศิษย์ปัจจุบัน การเสาวนาในหัวข้อเรื่อง "ปรับตัวอย่างไรในสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง"  มีการแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของพวกเราชาวสิ่งแวดล้อม และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (โต๊ะจีน) เสียค่าใช้จ่ายตลอดงานท่านละ 500 บาท

ศิษย์เก่าท่านใดสนใจสามารถสำรอง/จองโต๊ะจีนได้ที่ อ.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร: Line ID: 1loveku หรือ 08-0455-4242

  • By Admin
  • 29 พ.ค. 2560
  • 22:59