ข่าวประกาศ

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส2 (ม.ค.- มี.ค.63)

ประจำไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 63)ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ดาวน์โหลด PDF

  • By Admin
  • 20 ส.ค. 2563
  • 08:20