ข่าวประกาศ

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบเพาะเชื้อชนิดไม่ใช้อากาศ จำนวน 1 ตู้

ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบเพาะเชื้อชนิดไม่ใช้อากาศ จำนวน 1 ตู้
ได้แก่ บริษัท กิบไทย จำกัด ตามรายละเอียดประกาศที่แนบนี้

ดาวน์โหลด PDF

  • By Admin
  • 29 พ.ย. 2561
  • 16:08