ข่าวประกาศ

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 2 รายการ

ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่
1.ผลการจัดซื้อเครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์
2.ผลการจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติการติดผนังมีปลั๊กไฟ
ตามรายละเอียดเอกสาร ดาวน์โหลด