ข่าวประกาศ

ข่าวกิจกรรมคณะ

เดือนพฤษภาคม 2561 - ระดับความเข้มข้นของมลสารทางอากาศตามระดับความสูง (KU Tower)

การเปลี่ยนแปลงระดับความเข้มข้นของ SO2 NO2 PM2.5 และ Oตามระดับความสูง ระหว่างวันที่ 1-30 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ข้อมูลจาก : สถานีติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย (KU Tower)

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ : โครงการติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน และมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย โทร 0-2579-3878 ต่อ 701

  • By KUTOWER
  • 25 มิ.ย. 2561
  • 10:07