ข่าวประกาศ

 • ข่าวประกวดราคา/สอบราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 2 รายการ

  ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต...

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 12 ต.ค. 61
  • 16:13
 • ข่าวประกวดราคา/สอบราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ

  ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต...

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 12 ต.ค. 61
  • 16:07
 • ข่าวประกวดราคา/สอบราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศผลการจัดซื้อ จำนวน 2 รายการ

  ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่
  1.ผลการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา
  2.ผลการจัดซื้...

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 12 ต.ค. 61
  • 15:49
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอเชิญศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคลากร เข้าร่วมงานมุทิตาจิตคณาจารย์อวุโสของภาควิชาฯ

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม) ขอเชิญศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคลากร เข้าร่วมงานมุทิตาจิตคณาจารย์อวุโสของภาควิช...

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 2 ก.ย. 61
  • 23:44
 • ข่าวกิจกรรมคณะ

  เดือนกรกฏาคม 2561 - ระดับความเข้มข้นของมลสารทางอากาศตามระดับความสูง (KU Tower)

  การเปลี่ยนแปลงระดับความเข้มข้นของ SO2 NO2 PM2.5 และ Oตามระดับควา...

  อ่านต่อ

  • By KUTOWER
  • 7 ส.ค. 61
  • 19:00
 • ข่าวกิจกรรมคณะ

  เดือนมิถุนายน 2561 - ระดับความเข้มข้นของมลสารทางอากาศตามระดับความสูง (KU Tower)

  การเปลี่ยนแปลงระดับความเข้มข้นของ SO2 NO2 PM2.5 และ Oตามระดับควา...

  อ่านต่อ

  • By KUTOWER
  • 20 ก.ค. 61
  • 15:36
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ​ด่วน!! ติวเข้ม..หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ

  ด่วน!! ติวเข้ม..หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 10 ก.ค. 61
  • 12:49
 • ข่าวกิจกรรมคณะ

  เดือนพฤษภาคม 2561 - ระดับความเข้มข้นของมลสารทางอากาศตามระดับความสูง (KU Tower)

  การเปลี่ยนแปลงระดับความเข้มข้นของ SO2 NO2 PM2.5 และ Oตามระดับควา...

  อ่านต่อ

  • By KUTOWER
  • 25 มิ.ย. 61
  • 10:07
 • ข่าวกิจกรรมคณะ

  สัมมนาวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

  สัมมนาวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 22 พ.ค. 61
  • 15:20
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท (รอบที่ 1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

       รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท (รอบที่ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตา...

  อ่านต่อ

  • By Admin
  • 13 มี.ค. 61
  • 11:35