ปฏิทินกิจกรรมดูทั้งหมด

คณะสิ่งแวดล้อมร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ 4 ก.ค. 61 | 00:00

คณะสิ่งแวดล้อมร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร...

อ่านต่อ

คณะสิ่งแวดล้อมจัดโครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนและจัดทำแ... 15 มิ.ย. 61 | 00:00

คณะสิ่งแวดล้อมจัดโครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อม"  วันที่ 15 - 17 มิถุนายน พ....

อ่านต่อ

คณะสิ่งแวดล้อม จัดประชุมวิชาการ "KU Data Science Forum Workshop" 25 พ.ค. 61 | 00:00

คณะสิ่งแวดล้อม จัดประชุมวิชาการ "KU Data Science Forum Workshop" วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น...

อ่านต่อ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกับคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณ... 21 พ.ค. 61 | 00:00

คณะสิ่งแวดล้อมจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกับคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ มก.เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ...

อ่านต่อ

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ 2 เม.ย. 61 | 00:00

คณะสิ่งแวดล้อมรวมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

อ่านต่อ

ข่าวประกาศดูทั้งหมด

​ด่วน!! ติวเข้ม..หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ 10 ก.ค. 61

ด่วน!! ติวเข้ม..หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ

อ่านต่อ

เดือนพฤษภาคม 2561 - ระดับความเข้มข้นของมลสารทางอากาศตามระดับความสูง (K... 25 มิ.ย. 61

การเปลี่ยนแปลงระดับความเข้มข้นของ SO2 NO2 P...

อ่านต่อ

สัมมนาวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 22 พ.ค. 61

สัมมนาวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท (รอบที่ 1) สาขาวิชาวิทยาศาส... 13 มี.ค. 61

     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท (รอบที่ 1) หลักสู...

อ่านต่อ

ข่าวประกวด
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องวัดกระแสน้ำในทะเล จำนวน 1 รายการ 1 ธ.ค. 60

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

งานวิจัย
และโครงการศึกษาวิจัย