ปฏิทินกิจกรรมดูทั้งหมด

งานกิจกรรม "อภิวาทแทบพระยุคลบาท ภูมิแผ่นดินคืนแผ่นฟ้า เสด็จสู่สวรรคาลัย" 19 ต.ค. 60 | 00:00

คณะสิ่งแวดล้อม เข้างานกิจกรรม "อภิวาทแทบพระยุคลบาท ภูมิแผ่นดินคืน...

อ่านต่อ

งานครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 12 ต.ค. 60 | 00:00

บุคลากรและนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและคณะประมง รวมถวายความอาลัยเนื่องในวันค...

อ่านต่อ

วันเกษียณอายุราชการ คณะสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 28 ก.ย. 60 | 11:30

วันเกษียณอายุราชการ คณะสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 เวลา 11.30 น. ณ ห้องปร...

อ่านต่อ

กิจกรรมโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 2 ก.ย. 60 | 09:00

กิจกรรมโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560...

อ่านต่อ

วันไหว้ครูคณะสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 17 ส.ค. 60 | 16:30

วันไหว้ครูคณะสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหา...

อ่านต่อ

ข่าวประกาศดูทั้งหมด

เข้าร่วมบรรยาย “แบบจำลองคุณภาพอากาศและเสียง” ณ โรงแรมเมืองแทง สปป.ลาว 31 ต.ค. 60

ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะนักวิจัย ได้รับเชิญจากสำหรับสถาบันค้นคว้าทรัพยากรธรรมชาติ และส...

อ่านต่อ

เจ้าภาพจัดงาน The 10th WEEC 2019 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤศจิก... 19 ก.ย. 60

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์  บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม...เป็นตัวแทนประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน The 10th WEEC 2019...

อ่านต่อ

The 24th International Conference on Aerosol Science & Technology 2017 13 ก.ย. 60

อาจารย์ ดร.ธัญภัสสร์  ทองเย็น นำทีมคณะนักวิจัย โครงการติดตามลักษณะอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน และมลสารทางอากาศสำหรับประเทศ...

อ่านต่อ

สอบราคา เครื่องวัดกระแสน้ำในทะเล จำนวน 1 ชุด 24 ส.ค. 60

คณะสิ่งแวดล้อมประกาศ สอบราคาซื้อ เครื่องวัดกระแสน้ำในทะเล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
กำหนดยื่นซองสอบราคา ใน...

อ่านต่อ

ข่าวประกวด
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด

สอบราคา เครื่องวัดกระแสน้ำในทะเล จำนวน 1 ชุด 24 ส.ค. 60

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

งานวิจัย
และโครงการศึกษาวิจัย