ปฏิทินกิจกรรมดูทั้งหมด

วันเกษียณอายุราชการ คณะสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 28 ก.ย. 60 | 11:30

วันเกษียณอายุราชการ คณะสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 เวลา 11.30 น. ณ ห้องปร...

อ่านต่อ

กิจกรรมโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 2 ก.ย. 60 | 09:00

กิจกรรมโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560...

อ่านต่อ

วันไหว้ครูคณะสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 17 ส.ค. 60 | 16:30

วันไหว้ครูคณะสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหา...

อ่านต่อ

คณะสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9 27 เม.ย. 60 | 00:00

คณะสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเ...

อ่านต่อ

โครงการแสดงมุทิตาจิตสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 11 เม.ย. 60 | 13:00

เชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะสิ่งแวดล้อม ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตสืบสา...

อ่านต่อ

ข่าวประกาศดูทั้งหมด

เจ้าภาพจัดงาน The 10th WEEC 2019 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤศจิก... 19 ก.ย. 60

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์  บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม...เป็นตัวแทนประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน The 10th WEEC 2019...

อ่านต่อ

The 24th International Conference on Aerosol Science & Technology 2017 13 ก.ย. 60

อาจารย์ ดร.ธัญภัสสร์  ทองเย็น นำทีมคณะนักวิจัย โครงการติดตามลักษณะอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน และมลสารทางอากาศสำหรับประเทศ...

อ่านต่อ

สอบราคา เครื่องวัดกระแสน้ำในทะเล จำนวน 1 ชุด 24 ส.ค. 60

คณะสิ่งแวดล้อมประกาศ สอบราคาซื้อ เครื่องวัดกระแสน้ำในทะเล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
กำหนดยื่นซองสอบราคา ใน...

อ่านต่อ

ความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะ 16 ส.ค. 60

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นำโดย ผศ.ดร. สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ดร.กิตติชัย ดวงมาลย์ และดร. ธัญภัสสร์ ทองเย็น พร้อมด้วยคณะนักวิ...

อ่านต่อ

ข่าวประกวด
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด

สอบราคา เครื่องวัดกระแสน้ำในทะเล จำนวน 1 ชุด 24 ส.ค. 60

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

งานวิจัย
และโครงการศึกษาวิจัย