ปฏิทินกิจกรรมดูทั้งหมด

การนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์นิสิตชั้นปีที่ 4 27 เม.ย. 60 | 09:00

การนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ตั้งแต่เวลา ...

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ "Life History Traits of Fishes: Definition and Measurement" 21 เม.ย. 60 | 13:00

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Life History Traits of Fishes: Definition ...

อ่านต่อ

สัมมนาพิเศษ "Fish Invasion: Process, Mechanisms and Consequences" 20 เม.ย. 60 | 13:00

สัมมนาพิเศษเรื่อง "Fish Invasion: Process, Mechanisms and Consequ...

อ่านต่อ

ข่าวประกาศดูทั้งหมด

อบรมเชิงปฏิบัติการ Citation Database และการตีพิมพ์ 22 พ.ค. 60

สำนักหอสมุดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Citation Database และการตีพิมพ์ วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560

อ่านต่อ

การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Chinese Academy of Fishery Sciences สาธารณรัฐประชาชน... 8 พ.ค. 60

ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ รศ.ดร. ตุลวิทย์ สถาปนจารุ และผศ.ดร. รัฐชา ชัยชนะ ผู้แทนจากภาควิชาเทคโนโลยี  และการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแ...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ "Fish Invasion: Process, Mechanisms and Consequence... 4 เม.ย. 60

ขอเชิญร่วมสัมนา และปฏิบัติการ เรื่อง "Fish Invasion: Process, Mechanisms and Consequences"และ "Life History Traits of Fi...

อ่านต่อ

เชิญเข้าร่วม Workshop "Improving listening and speaking skills in an English seminar" 29 มี.ค. 60

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Improving listening and speaking skills in an English seminar" โดย Oliver Unlamai

อ่านต่อ

ข่าวประกวด
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด