ปฏิทินกิจกรรมดูทั้งหมด

การเผยแพร่ความรู้และการรับมือต่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ครั้งที่ 2 11 ก.พ. 63 | 00:00

นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมร่วมกับชมชรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมการ...

อ่านต่อ

การเผยแพร่ความรู้และการรับมือต่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ครั้งที่ 1 28 ม.ค. 63 | 00:00

นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้และการรับมือต่อฝุ่นละอ...

อ่านต่อ

การบริการวิชาการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแก่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ จังหวัดระยอง 17 ก.พ. 63 | 00:00

การบริการวิชาการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแก่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ จังหวัดระยอ...

อ่านต่อ

กิจกรรมจิตอาสา นิสิต สวล.40-41 25 พ.ย. 60 | 00:00

กิจกรรมจิตอาสา นิสิต สวล.40-41 ร่วมคัดแยกขยะ เก็บข้อมูลขยะจากกิจกรรมท่...

อ่านต่อ

สวล.41 ศึกษาดูงาน International Mass Transit System (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ) 10 ต.ค. 60 | 00:00

อ่านต่อ

ข่าวประกาศดูทั้งหมด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 12 มี.ค. 62

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 12 มี.ค. 62

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

การสอบภาษาอังกฤษตามความต้องการของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕... 13 ธ.ค. 61

ประกาศ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง การสอบภาษาอั...

อ่านต่อ

ขอเชิญศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคลากร เข้าร่วมงานมุทิตาจิตคณาจารย์อวุโสของภาควิชาฯ 2 ก.ย. 61

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม) ขอเชิญศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคลากร เข้าร่วมงานมุทิตาจิตคณาจารย์อวุโสของภาควิช...

อ่านต่อ

ข่าวประกวด
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด