ปฏิทินกิจกรรมดูทั้งหมด

กิจกรรมจิตอาสา นิสิต สวล.40-41 25 พ.ย. 60 | 00:00

กิจกรรมจิตอาสา นิสิต สวล.40-41 ร่วมคัดแยกขยะ เก็บข้อมูลขยะจากกิจกรรมท่...

อ่านต่อ

สวล.41 ศึกษาดูงาน International Mass Transit System (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ) 10 ต.ค. 60 | 00:00

อ่านต่อ

สวล.41 ศึกษาดูงาน โรงผลิตน้ำประปาบางเขน การประปานครหลวง 3 ต.ค. 60 | 00:00

อ่านต่อ

สวล.41 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าว 19 ก.ย. 60 | 00:00

เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สวล.41 ได้ศึกษ...

อ่านต่อ

40 ปีสิ่งแวดล้อม มก. 1 ก.ค. 60 | 00:00

ชมรมศิษย์เก่า ได้จัดงานเสวนา 40 ปีสิ่งแวดล้อม มก. ในหัวข้อ "ปรับต...

อ่านต่อ

ข่าวประกาศดูทั้งหมด

ขอเชิญศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคลากร เข้าร่วมงานมุทิตาจิตคณาจารย์อวุโสของภาควิชาฯ 2 ก.ย. 61

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม) ขอเชิญศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคลากร เข้าร่วมงานมุทิตาจิตคณาจารย์อวุโสของภาควิช...

อ่านต่อ

โครงการพัฒนานิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 "สนุก ท้าทาย อิสระทางความคิด จิตสาธารณะ" 8 ส.ค. 61

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมล้อม จัดโครงการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรม:วิจัยก่อนชั้นเรียน ระหว่างวันที...

อ่านต่อ

สัมมนาวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 22 พ.ค. 61

สัมมนาวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ

เชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชา... 12 พ.ค. 61

เชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ICELS2018 ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.icels.org

อ่านต่อ

ข่าวประกวด
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด