ปฏิทินกิจกรรม

 • ก.พ. 6306

  โครงการเก็บตัวอย่างภาคสนาม

  ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมจัดพานิสิตออกเก็บตัวอย่างภาคสนามบริเวณชายหาดแสมสาร ในวันที่ 1 มีนาคม 2563

  โลเล็ม อิปซัม (lorem ipsum) — เป็นข้อความแทนที่ (placeholder text) ใช้เพื่อลดความสนใจต่อข้อความที่นำมาแสดง สำหรับการแสดงลักษณะของ ฟอนต์ การพิมพ์และการจัดหน้า

  ข้อความโลเร็ม อิปซัมเป็นข้อความส่วนหนึ่งในภาษาละตินที่แต่งโดย ซิเซโร โดยมีการตัดต่อคำให้ดูเหมือนเป็นข้อความที่ไม่มีความหมายและไม่ใช่ภาษาละตินที่ถูกต้อง

  ในออกแบบต่างๆ ถ้าข้อความสามารถอ่านได้ ผู้ดูจะสนใจข้อความจนไม่สนใจ การจัดหน้าและรูปแบบ ดังนั้นผู้ออกแบบจึงควรใช้ข้อความโลเร็ม อิปซัมเพื่อให้ผู้ดูสนใจที่การออกแบบไม่ใช่ข้อความ

  By Admin | 05:00

 • เม.ย. 6027

  การนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์นิสิตชั้นปีที่ 4

  การนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00

  By Techno&Mana | 09:00

 • เม.ย. 6021

  อบรมเชิงปฏิบัติการ "Life History Traits of Fishes: Definition and Measurement"

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Life History Traits of Fishes: Definition and Measurement" โดย Dr. Hui Wei

  By Techno&Mana | 13:00

 • เม.ย. 6020

  สัมมนาพิเศษ "Fish Invasion: Process, Mechanisms and Consequences"

  สัมมนาพิเศษเรื่อง "Fish Invasion: Process, Mechanisms and Consequences" โดย Dr. Hui Wei

  By Techno&Mana | 13:00