ข่าวกิจกรรม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การเผยแพร่ความรู้และการรับมือต่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ครั้งที่ 1

นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้และการรับมือต่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) แก่นิสิต บุคลากร และประชาชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานีรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 

  • By Admin
  • 28 ม.ค. 2563
  • 00:00