ข่าวกิจกรรม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การบริการวิชาการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแก่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ จังหวัดระยอง

การบริการวิชาการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแก่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ จังหวัดระยอง โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้การบริการวิชาการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแก่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ จังหวัดระยอง จนประสบความสำเร็จคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  "อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  (HSSE)" ของเชลล์ไทยแลนด์ 2019

  • By Admin
  • 17 ก.พ. 2563
  • 00:00