ข่าวกิจกรรม

สำนักงานเลขานุการ

บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรม โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม 4 ปี (2564-2567)

บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรม โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม 4 ปี (2564-2567) ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อม วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

  • By Admin
  • 21 ก.พ. 2563
  • 00:00