ข่าวกิจกรรม

สำนักงานเลขานุการ

คณะสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

คณะสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • By Admin
  • 9 ส.ค. 2562
  • 00:00