ข่าวกิจกรรม

สำนักงานเลขานุการ

คณะสิ่งแวดล้อมจัดโครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อม"

คณะสิ่งแวดล้อมจัดโครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อม"  วันที่ 15 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี

  • By Admin
  • 15 มิ.ย. 2561
  • 00:00