ปฏิทินกิจกรรม

 • ส.ค. 6209

  คณะสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

  คณะสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  By Admin | 00:00

 • ก.ค. 6226

  คณะสิ่งแวดล้อมร่วมถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  คณะสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

  By Admin | 00:00

 • ก.ค. 6204

  พิธีถวายพระพรชัยมงคล

  คณะสิ่งแวดล้อมร่วมงาน พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
  วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ.2562 

  By Admin | 00:00

 • ธ.ค. 6128

  คณะสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลคุณภาพ ประเภทผลงานดีเด่น (ระดับคณะวิชา) ประจำปี 2561

  คณะสิ่งแวดล้อมเข้ารับรางวัลคุณภาพ ประเภทผลงานดีเด่น (ระดับคณะวิชา) ในงานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ โครงการรางวัลคุณภาพแห่งมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561

  By Admin | 00:00

 • ส.ค. 6116

  พิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อม ป๊การศึกษา 2561

  คณะสิ่งแวดล้อม จัดพิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารคณะสิ่งแวดล้อม วัน พฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 16.30 น.

  By Admin | 00:00

 • ส.ค. 6110

  ​คณะสิ่งแวดล้อมร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

  คณะสิ่งแวดล้อมร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

  By Admin | 00:00

 • ก.ค. 6126

  คณะสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมพิธีถวยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

  คณะสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมพิธีถวยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 09.45 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคาร

  By Admin | 00:00

 • ก.ค. 6104

  คณะสิ่งแวดล้อมร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ

  คณะสิ่งแวดล้อมร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2561

  By Admin | 00:00

 • มิ.ย. 6115

  คณะสิ่งแวดล้อมจัดโครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อม"

  คณะสิ่งแวดล้อมจัดโครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อม"  วันที่ 15 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี

  By Admin | 00:00

 • พ.ค. 6125

  คณะสิ่งแวดล้อม จัดประชุมวิชาการ "KU Data Science Forum Workshop"

  คณะสิ่งแวดล้อม จัดประชุมวิชาการ "KU Data Science Forum Workshop" วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสิ่งแวดล้อม

  By Admin | 00:00