ปฏิทินกิจกรรม

 • เม.ย. 6329

  กำหนดการเลือกสาขานิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

  คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศปฏิทินกิจกรรม กำหนดการเลือกสาขานิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

  วิดีทัศน์ แนะนำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

  วิดีทัศน์ แนะนำสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม

  By Admin | 00:00

 • ก.พ. 6311

  การเผยแพร่ความรู้และการรับมือต่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ครั้งที่ 2

  นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมร่วมกับชมชรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมการรณรงค์เผยแพร่ความรู้และการรับมือต่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5) ในงานฝุ่นพิษ PM 2.5 กับความรัก เพื่อให้นิสิต บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ผลกระทบ ความเสี่ยงสุขภาพ และวิธีการป้องกันที่เหมาะสมกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ได้อย่างเหมาะสม  ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

  By Admin | 00:00

 • ม.ค. 6328

  การเผยแพร่ความรู้และการรับมือต่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ครั้งที่ 1

  นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้และการรับมือต่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) แก่นิสิต บุคลากร และประชาชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานีรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 

  By Admin | 00:00

 • ก.พ. 6317

  การบริการวิชาการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแก่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ จังหวัดระยอง

  การบริการวิชาการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแก่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ จังหวัดระยอง โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้การบริการวิชาการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแก่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ จังหวัดระยอง จนประสบความสำเร็จคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  "อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  (HSSE)" ของเชลล์ไทยแลนด์ 2019

  By Admin | 00:00

 • ก.พ. 6321

  บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรม โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม 4 ปี (2564-2567)

  บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรม โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม 4 ปี (2564-2567) ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อม วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

  By Admin | 00:00

 • ก.พ. 6306

  โครงการเก็บตัวอย่างภาคสนาม

  ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมจัดพานิสิตออกเก็บตัวอย่างภาคสนามบริเวณชายหาดแสมสาร ในวันที่ 1 มีนาคม 2563

  โลเล็ม อิปซัม (lorem ipsum) — เป็นข้อความแทนที่ (placeholder text) ใช้เพื่อลดความสนใจต่อข้อความที่นำมาแสดง สำหรับการแสดงลักษณะของ ฟอนต์ การพิมพ์และการจัดหน้า

  ข้อความโลเร็ม อิปซัมเป็นข้อความส่วนหนึ่งในภาษาละตินที่แต่งโดย ซิเซโร โดยมีการตัดต่อคำให้ดูเหมือนเป็นข้อความที่ไม่มีความหมายและไม่ใช่ภาษาละตินที่ถูกต้อง

  ในออกแบบต่างๆ ถ้าข้อความสามารถอ่านได้ ผู้ดูจะสนใจข้อความจนไม่สนใจ การจัดหน้าและรูปแบบ ดังนั้นผู้ออกแบบจึงควรใช้ข้อความโลเร็ม อิปซัมเพื่อให้ผู้ดูสนใจที่การออกแบบไม่ใช่ข้อความ

  By Admin | 05:00

 • ส.ค. 6209

  คณะสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

  คณะสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  By Admin | 00:00

 • ก.ค. 6226

  คณะสิ่งแวดล้อมร่วมถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  คณะสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

  By Admin | 00:00

 • ก.ค. 6204

  พิธีถวายพระพรชัยมงคล

  คณะสิ่งแวดล้อมร่วมงาน พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
  วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ.2562 

  By Admin | 00:00

 • ธ.ค. 6128

  คณะสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลคุณภาพ ประเภทผลงานดีเด่น (ระดับคณะวิชา) ประจำปี 2561

  คณะสิ่งแวดล้อมเข้ารับรางวัลคุณภาพ ประเภทผลงานดีเด่น (ระดับคณะวิชา) ในงานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ โครงการรางวัลคุณภาพแห่งมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561

  By Admin | 00:00