ปฏิทินกิจกรรมดูทั้งหมด

รับสมัคร TCAS 64 รอบที่ 3 : Admission 1-2 วันที่ 7 - 15 พ.ค. 64 7 พ.ค. 64 | 00:00

ค...

อ่านต่อ

กำหนดการเลือกสาขานิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 29 เม.ย. 63 | 00:00

คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศปฏิทินกิจกรรม กำหนดการเลือกสาขานิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ

การเผยแพร่ความรู้และการรับมือต่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ครั้งที่ 2 11 ก.พ. 63 | 00:00

นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมร่วมกับชมชรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมการรณรงค์เผยแพร่ความรู้และการรับมือต่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5) ในงานฝุ่...

อ่านต่อ

การเผยแพร่ความรู้และการรับมือต่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ครั้งที่ 1 28 ม.ค. 63 | 00:00

นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้และการรับมือต่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) แก่นิสิต บุคลากร และประชาชนใกล้เคียงมหาว...

อ่านต่อ

การบริการวิชาการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแก่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ จังหวัดระยอ... 17 ก.พ. 63 | 00:00

การบริการวิชาการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแก่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ จังหวัดระยอง โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับ โครงการศึกษาวิจัยแล...

อ่านต่อ

ข่าวประกาศดูทั้งหมด

ศูนย์ฉีดวัคซีน covid-19 ภาคสนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 พ.ค. 64

คณาจารย์ บุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมฉีดวัคซีน covid-19 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิ...

อ่านต่อ

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย 21 พ.ค. 64

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรั...

อ่านต่อ

รับสมัคร TCAS64 รอบที่ 3 : Admission 1-2 วันที่ 7-15 พ.ค.64 14 พ.ค. 64

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษครศาสตร์
รับสมัคร TCAS รอบที่ 3 : Admission ...

อ่านต่อ

แบบฟอร์มคำร้องฝ่ายบริการการศึกษา สำหรับนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม 5 พ.ค. 64

นิสิตสามารถ download แบบฟอร์มที่ต้องการได้ที่ link ด้านล่าง 

อ่านต่อ

ข่าวประกวด
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในบรรยากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร ก... 20 เม.ย. 64

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

งานวิจัย
และโครงการศึกษาวิจัย